English
 当前位置:首页 >> 研究团队 >> 秘书职员
研究团队
研究人员
秘书职员
兼职人员
    行政技术(按姓氏拼音)

 林晓燕
 院办秘书
 Email: linxiaoyan@xmu.edu.cn

 叶亮英
 院办秘书
 Email: yely@xmu.edu.cn

 曾鹏
 工程师
 Email: z168p@xmu.edu.cn

 麻德强
 海洋事务东南基地 秘书
 Email: 806351987@qq.com

 彭宇航
 科研助理
 Email: 1203143942@qq.com

 
 

地  址:厦门大学海洋与海岸带发展研究院(361005)
电  话:0592-2183833    传  真:0592-2181875    电子信箱:comi@xmu.edu.cn      

Copyright ©2008 Coastal and Ocean Management Institute (COMI), Xiamen University. All rights reserved.
网站备案:厦门大学TCP/D200295